میهمان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه


گروه:
123456
  نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیظرفیت راهنماظرفیت مشاور  
اجلی جلیل زراعت-اکولوژی کشاورزی 31
اجلی جلیل زراعت-اکولوژی کشاورزی 31
خانی علی شیمی کاربردی 54
خانی علی شیمی کاربردی 54
میرزایی مرتضی شیمی آلی 45
میرزایی مرتضی شیمی آلی 45
اسمعیلی لاچین گرافیک 00
اسمعیلی لاچین گرافیک 00
سلمانپور علی علوم اقتصادی 912
سلمانپور علی علوم اقتصادی 912
محبعلی پور ناصر اصلاح نباتات 32
محبعلی پور ناصر اصلاح نباتات 32
شاهرخی شهرام حشره شناسی 35
شاهرخی شهرام حشره شناسی 35
علیزاده حسین باستانشناسی 32
علیزاده حسین باستانشناسی 32
ابراهیمی محمدرضا کامپیوتر- نرم افزار 86
ابراهیمی محمدرضا کامپیوتر- نرم افزار 86
کیانی راد علی اقتصاد کشاورزی 1111
کیانی راد علی اقتصاد کشاورزی 1111
اسدی اسد دامپزشکی 22
اسدی اسد دامپزشکی 22
فربودی منوچهر خاکشناسی 55
فربودی منوچهر خاکشناسی 55
بشیری جبار تربیت بدنی 23
بشیری جبار تربیت بدنی 23
وجدی رضا دامپزشکی 24
وجدی رضا دامپزشکی 24
ناصح زاده شهرام معماری 01
ناصح زاده شهرام معماری 01
نورافکن حسن باغبانی 29
نورافکن حسن باغبانی 29
سیروس نژاد فرهاد فیزیک جامدات 63
سیروس نژاد فرهاد فیزیک جامدات 63
باقری بیتا معماری شهرسازی 45
باقری بیتا معماری شهرسازی 45
جعفرزاده نادر شیمی کاربردی 55
جعفرزاده نادر شیمی کاربردی 55
علیمحمدی رحیم کشاورزی 35
علیمحمدی رحیم کشاورزی 35
عبدی مهرداد کشاورزی 43
عبدی مهرداد کشاورزی 43
پیش بهار اسماعیل علوم اقتصاد 24
پیش بهار اسماعیل علوم اقتصاد 24
اورعی مهدی باغبانی 45
اورعی مهدی باغبانی 45
جلیلی صابر حسابداری 107
جلیلی صابر حسابداری 107
خدابنده حبیب حشره شناسی 00
خدابنده حبیب حشره شناسی 00
123456