میهمان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه بخشنامه ها
شیوه نامه دکترای تخصصی
آیین نامه دکترای تخصصی برای ورودیهای 96 به بعد
بخشنامه نحوه نگارش پایان نامه
دستورالعمل نحوه نگارش و تدوین پایان نامه برای دانشجویان ارشد